JAN ANTONÍN VENUTO. Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století

Malá výstavní síň
20.5.2020 - 19.10.2020 10:00 - 17:45

plné vstupné: 40,- Kč / zvýhodněné vstupné: 20,- Kč / rodinné vstupné: 100,- Kč

Jan Antonín Venuto 1746-1833
Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století

Výstava představuje dílo umělce, sběratele a duchovního Jana Antonína Venuta, narozeného v jihomoravských Jevišovicích, který během svých cest zachytil tvář české krajiny, měst a obcí na přelomu 18. a 19. století. Vybraná díla odrážejí především podobu středních Čech tehdejší doby na akvarelech a kresbách. Venutův soubor akvarelů, uložených v Rakouské národní knihovně, je dnes neocenitelným historickým pramenem. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, kde bylo v roce 2018 dílo Jana Antonína Venuta představeno poprvé v České republice.


Jan Antonín Venuto
Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století
20. 5. - 18. 10. 2020

Pořadatel: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
Koncepce výstavy: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Kurátorka: Barbora Bursíková
Architektonické řešení: Alžběta Svobodová
Grafické práce: Alžběta Svobodová
Produkce: Barbora Bursíková, Alžběta Svobodová, Markéta Urfusová, Iva Vránková
Propagace: Markéta Urfusová, Iva Vránková
Realizace výstavy: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Tisk textových panelů: Arepix s. r. o.
Instalace: Marek Brajer, Barbora Bursíková, Martin Bůžek, Martina Hůlková, Zdeněk Kazda, Pavel Koudelka, Alžběta Svobodová, Markéta Urfusová, Iva Vránková

Zvláštní poděkování:
Panu Mgr. Aleši Veselému z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě za přípravu obrazů a odbornou pomoc při realizaci výstavy. Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě za poskytnutí digitálních reprodukcí skicáře Jana Antonína Venuta. Rakouské národní knihovně za laskavý souhlas s užitím reprodukcí Venutových akvarelů pro potřeby výstavy.

Originály Venutových akvarelů: Rakouská národní knihovna - ÖNB